lunes, 22 de noviembre de 2010

As Tics e os docentes.

Aproveito para abrir tamén esta segunda modalidade de entrada, na que falarei dos proxectos nos que participa o persoal docente e os equipos de dinamización adicados ao uso das Tics no centro.
Precisamente hoxe, que me acabo de incorporar ó centro, pasáronlles unha circular aos profesores invitándoos o próximo xoves 25 a participar nun pequeno cursillo de dúas horas sobre o emprego dunha serie de  programas que se poderían empregar nas aulas.
Como eu tiven a sorte, para sorpresa miña, de ser invitado polos propios profesores a participar nel, podereivos contar de qué se trata e intentarei subir algunha aplicación ou referencia ao respecto para que os interesados o poidades ver en detalle. Non se trata dun proxecto/iniciativa privada, polo que teño entendido tamén acudirán a  outros centros, De todas formas, pedirei consentimento para publicalo.
¡Un saúdo!

As Tics e os alumnos.

¡Hola!
Primeiro de todo, decir que estou gratamente sorprendido do nivel de uso das Tics no centro no que desenvolvo as prácticas. Trátase dun centro de carácter público, que dispón dunha aula de informática especializada á que sacan especial rendemento os de Educación Infantil con programas interactivos que irei comentando conforme vaia avanzando para ver tamén a resposta dos alumnos (xa que hoxe me foi imposible por ser o primeiro día e ter por tanto que facer a sesión máis aberta). En canto ós alumnos de E. Primaria, tamén acuden con regularidade, pero explótase máis o propio recurso que dispoñen as aulas ordinarias (canón proxector con pantaia conectada ao ordenador do profesor/a), onde as actividades interactivas se fan deste xeito en grupo, posibilitando un aprendizaxe por descubrimento conxunto. Tamén se dispoñen doutros recursos, como as pizarras dixitais, que como xa dixen pasarei a analizar máis a fondo conforme o transcurso das clases.
En resumo, a principal virtude que destaco, polo momento, é o grande interese e concentración de atención que se consegue por parte dos alumnos ao utilizar estes recursos, á par do interese do persoal docente por manexar e utilizalos . De feito, nunha das sesións de 5º de Primaria (da A.C. de Inglés) usouse íntegramente o recurso do proxector para facer actividades de repaso do xa visto (xa que coincide que comezarán unha nova unidade mañán), mostrándose bastante participativos os alumnos e axudándose uns a outros a resolver o que se lles plantexaba.