lunes, 13 de diciembre de 2010

As Tics nas aulas. O laboratorio de idiomas.

Xa que a miña especialidade versa sobre a educación en linguas, quero dedicar un pequeno espazo a comentar a importancia da introducción das TICs a nivel de aula particular de idiomas.
O centro no que me atopo posúe un laboratorio de idiomas no edificio anexo ao mesmo. Trátase dunha aula de características similares ás ordinarias, quizais un pouco máis ampla, na que a disposición das mesas normalmente é individualizada. O profesor/a dispón dun ordenador (dependente da Intranet do centro) dende o que pode dirixir e coordinar os recursos audiovisuais e interactivos que hai. Ao fondo e nos laterais da aula dispóñense unha serie de estantes nos que se clasifican os diversos materiais de uso habitual (flashcards, activity books, diccionarios, películas (xa que contamos con unha TV-DVD, CDs, novelas sinxelas e adaptadas, etc...).
No toncante a os recursos interactivos, á fronte da aula hai unha pizarra máis grande cas ordinarias e un espazo a carón para a pizarra dixital que comparte coa Biblioteca (que se atopa na aula contigua). Tamén hai unha pantaia desplegable onde se proxectan imaxes do ordenador.
O máis destacable e o gran partido que se lle sacan a estes medios (a pesar de que coa pantaia cóntase pouco, porque como xa dixen está compartida e na biblioteca explótase bastante ese recurso, como xa comentarei detidamente en breve) e a grande atención e vinculación que se consegue por parte do alumnado. Creo firmemente en que nunha educación multicultural como supón a educación plurilingüe, ter en conta a realidade e posibilidade tecnolóxica da que dipoñemos tanto docentes como discentes e coa que estamos familiarizados cada vez máis pronto, é un punto básico á hora de dar respostas ás inquietudes e necesidades actuais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario