lunes, 13 de diciembre de 2010

As TICs nas aulas. O servizo de rede do centro e obxetivos do equipo TIC.

O centro conta, como xa mencionei anteriormente, cunha intranet xestionada por un ordenador que está funcionado como servidor, con software libre (Linux). Neste equipo centralízanse unha serie de recursos educativos con obxeto de que todo o profesorado que o desexe poida ter un acceso fácil aos mesmos. Está ubicado nun pequeno despacho da zona administrativa para que se poida poñer en funcionamento sen necesidade de recurrir a algunha aula en concreto. Ademais, a Consellería instalou no colexio seis puntos de rede fixa no 3º andar e catro repetidores de rede inalámbrica (dous no 2º andar e outros dous no 3º). Esta rede wi-fi aínda non está operativa porque a UAC non hablitou contrasinais que permitan a súa configuración.
Dende fai varios cursos estase a levar a cabo a informatización das aulas ordinarias equipándoas con ordenadores, canóns e pantaias de proxección, segundo se van dispoñendo de equipos e outros recursos (como EDIs). Os criterios que se seguen para a ubicación e utilización destes recursos contémplanse no plan TIC. Ao longo deste curso, estase a continuar coa dinamización e potenciación das TIC como un recurso máis para o traballo diario na escola, como xa tiven a oportunidade de vir comentando. O equipo TIC, recolle actualemnte no PXA unha serie de obxetivos, dos que sinalo algúns como:
- A elaboración dun protocolo de cooperación con outros departamentos e de utilización das imaxes e vídeos que se fan no centro nas distintas celebracións e actividades para un mellor aproveitamento e potenciación de uso.
- Búsqueda de materiais dende os materiais como proceso de descubrimento e implicación-intervención discente, de forma guiada dende a figura docente.
- Mellorar e converter o servizo web do centro para facer dela unah fonte de recursos e nunha canle comunicativa útil e aberta á comunidade educativa.
- Conseguir superar a barreira da aula de informática como a única que dispón dun medio íntegro nas TIC, abrindo así un ventá cada vez máis ampla desde máis espazos.
- Compromiso coa actualidade: Mantemento e actiualización da intranet e revisóns periódica do plan TIC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario