viernes, 17 de diciembre de 2010

As TICs nas aulas. Recursos nas aulas ordinarias.

Neste apartado, que estou aproveitando para editar na hora libre, comentarei a integración das tecnoloxías ás que estamos a facer referencia nas aulas de E. Infantil, E. Primaria, incluíndo AL-PT e o ximnasio.
Quero comezar decindo que todas as aulas do centro onde se imparten clases (excepto as de informática, laboratorio de idiomas, música e a biblioteca) posúen ventanais a ambos lados, cousa que me resultou bastante peculiar. Polo tanto, o espazo para colgar cousas vése un pouco reducido á parede que lle daría espaldas aos alumnos (onde está a porta e os armarios) ou ben directamente á frontal onde están as pizarras e outros compartimentos que axudan a aproveita-lo espazo para facelo máis rendible.
As aulas de infantil, situadas na planta baixa do edificio, posúen dun espazo de corcho no chan no que se realizan actividades relacionadas co movemento. Este espazo poténciase colocando unha pantaia desplegábel onde se proxectan imaxes cun canón realcionadas con bailes, xogos que se poidan facer na aula e algunhas explicacións. Os alumnos de infantil, como xa dixera, explotan as TICs máis dende a aula de informatica que dende a propia, dado que esta ten un EDI fixo, mentres que só hai un EDI para as 6 aulas de infantil e 1 de E.P. que tamén hai nesa planta, e polo tanto tense que rotar periódicamente, polo que cando non toca aprovéitase a aula TIC.
Na planta baixa tamén hai unha aula compartida e separada con tabicación para AL e PT. Ese espazo adóitase aproveitar para desenvolver actividades extraescolares de PROA (Programa de Reforzo e Orientación Académica, desinado a alumnos do 3º ciclo de EP para axudarlles a mellorar nos estudos, como si se tratase dun apoio a nivel particular, pero grupista). Dispoñen dunha serie de recursos multimedia pero aínda non teñen un espazo suficiente para un EDI. O que si teñen é un proxector e unha pantaia como no caso de EI, ainda que non se soe usar debido á finalidade das clases que alí se desenvolven.
As aulas de EP, situadas no 2º e 3º andar (coa excepción de 1ºA, que está na PB), dispoñen en 5º e 6º duns recursos semellantes a infantil. Nos outros niveis aínda se están a instalar debido a que aínda se comezou coas instalcións fai catro cursos e todos sabemos o que pode tardar o proceso. Nestos niveis úsase o EDI da biblioteca- lab. idiomas e o da aula TIC. Ademais, en 5º e 6º inclúese unha hora semanal de asistencia á aual de informática, comos e de una asignatura se tratase, na que se traballan os recursos da rede: búsqueda determinada e segura, exploración de páxinas web, lectura de edicións virtuais e e-books (esto último porque xusto lles coincide esa hora coa hora na que se dedica en todo o colexio 20 min de lectura), coincienciación sobre as redes sociais, actividades relacioandas coas u.d. que se desenvolven nas materias ordinarias, etc...
Para finalizar, comento brevemente que o colexio dispón de un pavillón do concello e un ximnasio propio. No pavillón fora onde se realizaran as xornadas que comentara nunha entrada anterior, como é do concello á dixitalización corre máis a cargo do colexio porque non dispón de instalacións axeitadas, senón de reformas. O ximnasio, construido fai 2 anos (ata daquela o palvillón e o amplísimo patio viñan servindo como tal), xa dispón dunhas instalacións que permiten ter un proxector con pantaia e incluso un EDI, ainda que non hai ningún  instalado, e no caso de necesidade cóllese o da biblioteca.
Como vedes, as instalacións e a loita pola informatización é moi elevada, e estanse a poñer cada ano máis grans de area tanto por parte do persoal como da insistencia subvencional para poder achegarse cada vez máis a ese soño que demanda a nosa sociedade. Un exemplo que dende logo temos que seguir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario